Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til sosialministeren

Datert: 28.02.1992
Besvart: 11.03.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): "I fjor sommar slutta Helsedirektoratet seg til ein handlingsplan for barn og unge med allergi, astma og andre kroniske lungesjukdomar. Slike lidelsar er eit stort problem. Helsedirektoratet seier dei ikkje vil setja tiltaka i verk før ein får signalar frå departementet.

Kvifor har ikkje departementet gjort noko for å iverksetja desse planane, og når vil handlingsplanen realiserast?"


Les hele debatten