Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren

Datert: 03.03.1992
Besvart: 11.03.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Statens institutt for folkehelse antyder at dårlig økonomi kombinert med stadig høyere egenandeler kan føre til at sykdommer blir oppdaget for seint. Folk utsetter i det lengste nødvendig legebesøk, noe som kan få alvorlige konsekvenser. I en tid med høy arbeidsledighet vil dette problemet forsterkes.

Mener statsråden at dette er en god sosialdemokratisk politikk i tråd med tanken om et godt utbygd helsetilbud til alle?"


Les hele debatten