Spørretimespørsmål fra Oddmund H. Hammerstad (H) til sosialministeren

Datert: 04.03.1992
Besvart: 11.03.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Oddmund H. Hammerstad (H)

Spørsmål

Oddmund H. Hammerstad (H): "En person har seilt som sjømann under siste krig, og har krav på krigstillegg i sin pensjon med kr 15 000. Vedkommende har i 36 år etter krigen seilt som offiser, og har tjent opp full offiserpensjon. For å få utbetalt krigstillegget er regelverket slik at det gjøres en avkortning i beregningsgrunnlaget for offiserpensjonen med det antall år han seilte under krigen.

Mener sosialministeren at regelverket er rimelig på dette punkt?"


Les hele debatten