Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til sosialministeren

Datert: 04.03.1992
Besvart: 11.03.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Ein er kjend med at det i statsbudsjettet er avsett midlar til fullverdig ambulansetilbod i Førde. Det er gjeve signal frå Rikstrygdeverket som tyder på at dei vil inngå direkte forhandlingar med eitt einskild flyselskap, noko som verkar lite rettferdig.

Vil Regjeringa syte for at vanleg praksis med utlysing og anbod vert fylgd?"


Les hele debatten