Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kulturministeren

Datert: 19.02.1992
Besvart: 11.03.1992 av kulturminister Åse Kleveland

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Stortinget har vedtatt kostnadsramme og bevilget midler til bygging av nybygg ved Trøndelag Teater i 1992. Nå vil Statens bygge- og eiendoms- direktorat utlyse arkitektkonkurranse som medfører ekstra utgifter og forsinket byggestart.

Hva er bakgrunnen for dette, og vil statsråden følge en tidsplan som fortsatt sikrer at nybygget står ferdig innkjørt til Trondheims 1 000 års- jubileum i 1997?"


Les hele debatten