Spørretimespørsmål fra Steinar Maribo (FrP) til finansministeren

Datert: 20.02.1992
Besvart: 11.03.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Steinar Maribo (FrP)

Spørsmål

Steinar Maribo (FrP): "Barnehageforbundet driver 1 600 heldagsplasser, har 250 ansatte og forvalter betydelige offentlige midler. Barnehageforbundet ønsker omdanning til stiftelse. Dette vil øke det offentliges innsyn og kontroll. Toll- og avgiftsdirektoratet har besluttet at omdanning til stiftelse vil utløse dokumentavgift.

Finner statsråden det rimelig å pålegge avgifter som vanskeliggjør frivillig engasjement og hindrer offentlig innsyn?"


Les hele debatten