Spørretimespørsmål fra Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A) til finansministeren

Datert: 25.02.1992
Besvart: 11.03.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A)

Spørsmål

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A): "Hvilke kommentarer har finansministeren til de beregninger som Statistisk Sentralbyrå har foretatt, og derpå følgende påstander om at bare husholdninger med inntekt under 100 000 kroner i året har fått økt skatt siden 1986 - samt pressens presentasjon av dette som en "omvendt Robin Hood-politikk"?"


Les hele debatten