Spørretimespørsmål fra Edvard Grimstad (Sp) til finansministeren

Datert: 05.03.1992
Besvart: 11.03.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Edvard Grimstad (Sp)

Spørsmål

Edvard Grimstad (Sp): "Mange vegrer seg i dag for å gjøre bilen mer trafikksikker fordi det blir for dyrt.

Ser finansministeren noen mulighet for å innføre avgiftsfritak for sikkerhetsutstyr til biler?"


Les hele debatten