Spørretimespørsmål fra Annelise Høegh (H) til helseministeren

Datert: 10.04.1997
Besvart: 16.04.1997 av helseminister Gudmund Hernes

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): Det har lenge vært kjent at det er stor mangel på spesialister innenfor revmatologi i mange deler av landet. Samtidig tas det sikte på å bygge ned behandlingstilbudet for revmatikere ved det nye Rikshospitalet med lengre ventetid som resultat.

Hva har helseministeren gjort, og hvilke konkrete tiltak er blitt satt i verk for å imøtekomme behandlingsbehovet?


Les hele debatten