Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til olje- og energiministeren

Datert: 12.03.1992
Besvart: 18.03.1992 av olje- og energiminister Finn Kristensen

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "Norske Shell planlegger et gasskraftverk i Øygarden. Med bakgrunn i Stortingets vedtak om ikke å bygge gasskraftverk på Tjeldbergodden av miljømessige grunner, ville det være oppsiktsvekkende dersom det likevel blir bygget et gasskraftverk.

Hvordan vil saken bli behandlet?"


Les hele debatten