Spørretimespørsmål fra Anne Enger (Sp) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 11.03.1992
Besvart: 18.03.1992 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Anne Enger (Sp)

Spørsmål

Anne Enger (Sp): "Ifølge Arbeiderbladet 2. mars 1992 hevder arbeidsdirektør Bjartmar Gjerde at EØS-avtalen kan løse ledighetsproblemet i Norge. I Dagens Nærings- liv 11. mars 1992 viser underdirektør Kjartan Strompdal til at det ikke er foretatt noen konkrete beregninger om EØS-avtalens virkninger på syssel- settingen.

Kan statsråden ut fra dette gå god for arbeidsdirektørens påstander om EØS og ledigheten?"


Les hele debatten