Spørretimespørsmål fra Jens Marcussen (FrP) til justisministeren

Datert: 10.03.1992
Besvart: 18.03.1992 av justisminister Kari Gjesteby

Jens Marcussen (FrP)

Spørsmål

Jens Marcussen (FrP): "Ansatte ved Holt sorenskriverembete har i brev av 9. mars 1992 klaget til justisministeren over forslag om nedlegging av embetet samt departementets behandlingsrutiner i samme sak.

Mener justisministeren det tjener statens personalpolitikk og publikums- service å foreta sammenslåing av/nedlegging av offentlige tjenesteorganer når man samtidig ikke kan vise til betydelig rasjonaliseringsgevinst og/eller bedret publikumsservice?"


Les hele debatten