Spørretimespørsmål fra Jens Marcussen (FrP) til fiskeriministeren

Datert: 12.03.1992
Besvart: 18.03.1992 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Jens Marcussen (FrP)

Spørsmål

Jens Marcussen (FrP): "Torskebestanden i områdene nord for 62. breddegrad er for tiden så stor at fisket etter andre arter må innstilles på grunn av bifangst- bestemmelsene.

Hva vil fiskeriministeren foreta seg for at de norske fiskeriene ikke skal stoppe opp mens havet er fullt av fisk?"


Les hele debatten