Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til fiskeriministeren

Datert: 12.03.1992
Besvart: 18.03.1992 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Det er til nå lite klarlagt hvilke skadevirkninger sprengning og annen forurensing ved marineøvelser kan ha på ressursene i havet. Lofotrådet har tatt opp spørsmålet om forbud mot at atomdrevet fartøy får delta i marine- øvelser i Vestfjorden og på Lofotens ytterside under Lofotfisket.

Vil statsråden ta opp med forsvarsministeren forbud mot atomøvelser i følsomme fiskeriområder?"


Les hele debatten