Spørretimespørsmål fra John G. Bernander (H) til næringsministeren

Datert: 12.03.1992
Besvart: 18.03.1992 av næringsminister Ole Knapp

John G. Bernander (H)

Spørsmål

John G. Bernander (H): "Uttak av skjellsand til bruk som kalking og jordforbedring er sterkt aktualisert langs Skagerrakkysten. I dag er det i beskjeden grad foretatt en tilfredsstillende kartlegging av skjellsandressursene.

Vil statsråden sørge for at en tilfredsstillende ressurskartlegging kan bli iverksatt?"


Les hele debatten