Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 13.03.1992
Besvart: 18.03.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Trygve Hegnars program Kapital i TV3 10. februar 1992 rettet søkelyset mot konsulentfirmaet Selfint i Nord-Trøndelag og de store beløp av offentlige midler som er gått med i dets forsøk på å markedsføre amerikansk kullrense- teknologi på verdensmarkedet. Departementet vurderer å gå inn med frisk kapital i et øst-europeisk miljøsamarbeid basert på Selfints kullrenseprosjekt.

Mener statsråden det er fornuftig å gi et så usikkert prosjekt et nytt sugerør i statskassen?"


Les hele debatten