Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til samferdselsministeren

Datert: 12.03.1992
Spørsmålet er trukket tilbake

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Bruk av air-bag gir større sikkerhet for fører og forsetepassasjer. Det antas at bruk av air-bag kunne spart 30 menneskeliv i året ved trafikkulykker.

Vil statsråden gå inn for å fjerne avgiften på ca kr 6 000 på biler levert med air-bag for 1993?" (Trukket)


Les hele debatten