Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til finansministeren

Datert: 11.03.1992
Besvart: 18.03.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Gjeldskrisen i mange barnefamilier har ført til store psykiske belast- ninger for barn, belastninger som kan være i strid med § 30 i barneloven av april 1981 "om vold og annen mishandling av barn".

Hva kan barne- og familieministeren gjøre med dette?"


Les hele debatten