Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til olje- og energiministeren

Datert: 10.04.1997
Besvart: 16.04.1997 av olje- og energiminister Ranveig Frøiland

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): I budsjettinnstillingen for 1997 fra energi- og miljøkomiteen forutsetter flertallet i komiteen at gjennomføringen av bioenergianlegget på Gardermoen blir sikret. Gardermoen Fjernvarme har imidlertid bare fått innvilget 1,5 mill. kroner av de omsøkte 3 mill. kroner.

Vil olje- og energiministeren ta søknaden opp til ny vurdering slik at dette anlegget, som kan betraktes som et flaggskip for bioenergi, kan bli gjennomført?


Les hele debatten