Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til utenriksministeren

Datert: 19.03.1992
Besvart: 25.03.1992 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Den såkalte "Agenda 21" som skal tas opp på Rio-konferansen omhandler forvaltningen av havressursene. Det legges blant annet opp til en omlegging fra havfiske til et mer kystnært fiske. Dette forslaget vil også legge føringer for norsk fiskeripolitikk.

Vil utenriksministeren bidra til at global og nasjonal fiskeripolitikk kan omlegges i tråd med "Agenda 21"?"


Les hele debatten