Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til kommunalministeren

Datert: 20.03.1992
Besvart: 25.03.1992 av kommunalminister Kjell Borgen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Dei lokale vaktsentralane for meldingstenesta er viktige for å halde oppe tryggleiken ute i distrikta. Lokalkunnskapen tel mykje. Vi har no fått forskrifter som i praksis byggjer ned dei lokale vaktsentralane.

Vil kommunalministeren i sitt vidare arbeid leggje til rette for at den lokale vaktsentraltenesta kan halde fram?"


Les hele debatten