Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 20.03.1992
Fremsatt av: Erik Solheim (SV)
Besvart: 25.03.1992 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Ifølge oppslag i media har Justisdepartementet konkludert med at opp- lysninger om den enkelte statsansattes lønn ikke kommer inn under reglene for taushetsplikt om personlige forhold. Arbeids- og administrasjonsdeparte- mentet påberoper seg likevel offentlighetslovens § 6 for å hemmeligholde topplederlønningene.

Mener statsråden det er riktig at hensynet til åpenhet og innsyn i statsforvaltningen skal være underordnet hensynet til enkelte toppledere?" Tatt opp av Erik Solheim


Les hele debatten