Spørretimespørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til planleggings- og samordningsministeren

Datert: 10.04.1997
Besvart: 16.04.1997 av planleggings- og samordningsminister Bendik Rugaas

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): Stortinget vedtok 31. oktober 1994 å be Regjeringen fremme forslag om innføring av tidsfrister for forvaltningens saksbehandling. Det er nå gått 40 måneder uten svar, hvilket ikke akkurat har gjort det mindre aktuelt og påkrevet å sette tidsfrister.

Kan planleggings- og samordningsministeren forklare hvorfor dette tar så lang tid, og kan han nå sette en frist for når saken kommer til Stortinget?


Les hele debatten