Spørretimespørsmål fra Terje Nyberget (FrP) til justisministeren

Datert: 18.03.1992
Besvart: 25.03.1992 av justisminister Kari Gjesteby

Terje Nyberget (FrP)

Spørsmål

Terje Nyberget (FrP): "I henhold til Ringerikes Blad 11. mars 1992 ble en mann i 50-års alderen påført alvorlige og kanskje livsvarige plager etter å ha blitt utsatt for uprovosert vold. Han gikk sykmeldt i månedsvis. Voldsforbryteren ble dømt til 30 dagers fengsel.

Mener statsråden dette har en farlig signaleffekt fra både påtale- myndighet og domstolene, og hva vil justisministeren gjøre for å medvirke til at straffenivået høynes i voldssaker?"


Les hele debatten