Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Datert: 20.03.1992
Besvart: 25.03.1992 av justisminister Kari Gjesteby

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Ved Halden politikammers utlendingskontor har man avslørt asylsøkere som under forskjellig identitet har mottatt offentlige ytelser i flere kommuner i Norge eller i flere land samtidig. Meldinger fra andre kommuner kan tyde på at det er et omfattende problem. Politiet savner et effektivt system som kan øke antallet avsløringer.

Hva kan statsråden bidra med som kan redusere muligheten for urett- messig tilegnelse av trygdemidler?"


Les hele debatten