Spørretimespørsmål fra Åshild Hauan (A) til sosialministeren

Datert: 13.03.1992
Besvart: 25.03.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Åshild Hauan (A)

Spørsmål

Åshild Hauan (A): "Flere ganger har vi vært vitne til at unge mødre har blitt invalidisert på grunn av bekkenløsning. Påbegynte behandlingsopplegg har blitt avbrutt fordi trygdekontorene har stoppet refusjon av reise- og oppholdsutgifter til tross for at behandlingstilbudet var anbefalt av fysioterapeut.

Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å løse problemene?"


Les hele debatten