Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til helseministeren

Datert: 11.04.1997
Besvart: 16.04.1997 av helseminister Gudmund Hernes

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Ifylgje NRK Dagsrevyen 10. april 1997 er mange røntgenapparat ved sjukehusa våre for gamle. Dette inneber auka strålefare, dårlegare kvalitet på bilete og diagnostikk, samt fare for driftsstans og redusert kapasitet.

Vil helseministeren føreta seg noko for å betra tilhøva?


Les hele debatten