Spørretimespørsmål fra Anders John Aune (FFF) til sosialministeren

Datert: 19.03.1992
Besvart: 25.03.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Anders John Aune (FFF)

Spørsmål

Anders John Aune (FFF): "Ved rundskriv av 13. februar 1992 til statens sykehus i Oslo har Sosial- departementet gitt strengt pålegg om ikke å motta andre pasienter enn de som er henvist dit av en lege utpekt av fylkeskommunen der pasienten hører heime.

Hvordan mener statsråden dette harmonerer med prinsippet om pasienters frie legevalg, blant annet pasientenes rett til å få overprøvd en avgjørelse, hvilke virkninger vil det få for sykehusenes oppgaver som utdanningsinstitu- sjoner, og hvordan rimer det med intensjonen om å redusere ventelistene?"


Les hele debatten