Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til sosialministeren

Datert: 20.03.1992
Besvart: 25.03.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Til tross for kampanjer, rådgivning og informasjon økte antallet diagnostiserte HIV-positive i Norge med 58 pst. i 1991 i forhold til 1990. HIV-infeksjon er den eneste alvorlige infeksjonssykdom som viser økning, og er nå den smittsomme sykdom som tar flest menneskeliv i landet.

Vil statsråden vurdere en omprøving av AIDS-politikken?"


Les hele debatten