Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 11.03.1992
Besvart: 25.03.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "Hva er årsaken til at departementet ikke har fulgt opp og igangsatt tiltak for å bedre prestenes arbeidsforhold, når det i budsjettbehandlingen ble tilrettelagt en "start-bevilgning" til dette formål?"


Les hele debatten