Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 06.03.1992
Besvart: 25.03.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Tore A. Liltved (H)

Spørsmål

Tore A. Liltved (H): "Hvorfor har ikke departementet vært villig til å følge opp spørsmålet om flinke elevers muligheter i den videregående skole?"


Les hele debatten