Spørretimespørsmål fra Oddmund H. Hammerstad (H) til finansministeren

Datert: 13.03.1992
Besvart: 25.03.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Oddmund H. Hammerstad (H)

Spørsmål

Oddmund H. Hammerstad (H): "Til tross for gjentagne henvendelser til Finansdepartementet fra Norges Lastebileier-Forbund og to flertallsmerknader i budsjettinnstillinger fra finanskomiteen de senere år, har ikke Finansdepartementet gjort noe med det problem som påføres vår lastebilnæring av den finske straffeavgift. Særlig i Finnmark er nå problemene i næringen meget store.

Akter finansministeren å gjøre noe med saken, og når?"


Les hele debatten