Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til utenriksministeren

Datert: 27.03.1992
Besvart: 01.04.1992 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Talsmenn for russiske myndigheter har karakterisert to av reaktorene ved atomkraftverket på Kola som så farlige at de bør stenges umiddelbart. Formannskapet i Sør-Varanger har stilt en rekke krav overfor norske myndigheters handtering av forholdet.

Hvilke tiltak vil Den norske regjeringa kreve at russiske myndigheter setter i verk?"


Les hele debatten