Spørretimespørsmål fra John G. Bernander (H) til landbruksministeren

Datert: 12.03.1992
Besvart: 01.04.1992 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

John G. Bernander (H)

Spørsmål

John G. Bernander (H): "Dagens system for prisnedskrivningsbidrag basert på helmelkspulver er begrenset slik at prisnedskrivning ikke gis råvareinnsatsen for iskrem- industrien. Iskremindustrien er nå utsatt for konkurranse fra sterke uten- landske produsenter, og søker selv ut i nye eksportmarkeder.

Hva kan statsråden gjøre for å gi iskremprodusentene like konkurranse- vilkår med de utenlandske konkurrenter?"


Les hele debatten