Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til landbruksministeren

Datert: 16.03.1992
Besvart: 01.04.1992 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Landbruksministeren har uttala til pressa at arbeidet med oppfølgjinga av Alstadheim-utvalet si innstilling er så langt kome at vi kan leggja den på is i påvente av GATT.

Synes landbruksministeren det er greitt å ha Alstadheim-utvalet si innstilling på bordet og styre landbrukspolitikken etter den utan at Stor- tinget får framlagt ny stortingsmelding om landbrukspolitikken?"


Les hele debatten