Spørretimespørsmål fra Inger Dag (SV) til landbruksministeren

Datert: 20.03.1992
Besvart: 01.04.1992 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Inger Dag (SV)

Spørsmål

Inger Dag (SV): "I en konsesjonssak i Åsnes kommune på kjøp av 6 383 da skogeiendom vedtok alle instanser våren 1990 å nytte statens forkjøpsrett. Vedtaket ble anket til departementet som avviste klagen. Ved annen gangs behandling av saken, 12. mars 1992, tilrår departementet klagen tatt til følge.

Mener statsråden dette er i samsvar med jordlovens formål, når flere bruk har vist interesse for tilleggsjord?"


Les hele debatten