Spørretimespørsmål fra Jens Marcussen (FrP) til justisministeren

Datert: 26.03.1992
Besvart: 01.04.1992 av justisminister Kari Gjesteby

Jens Marcussen (FrP)

Spørsmål

Jens Marcussen (FrP): "Mener justisministeren at det er en tilfredsstillende praksis å be om garanti for utgifter forbundet med håndhevelse av norske lover, eksempelvis ved oppbringelse av utenlandske fiskefartøyer som fisker ulovlig i norsk fiskerisone?"


Les hele debatten