Spørretimespørsmål fra Ingvard Sverdrup (H) til samferdselsministeren

Datert: 26.03.1992
Besvart: 01.04.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Ingvard Sverdrup (H)

Spørsmål

Ingvard Sverdrup (H): "I brev av 14. februar 1991 uttaler Samferdselsdepartementet at det tar sikte på å foreta en bred utredning omkring bruk av naturgass innenfor samferdselssektoren og komme tilbake til Stortinget med en nærmere redegjørelse.

Når vil Stortinget få redegjørelsen?"


Les hele debatten