Spørretimespørsmål fra Alf E. Jakobsen (A) til sosialministeren

Datert: 24.03.1992
Besvart: 01.04.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Alf E. Jakobsen (A)

Spørsmål

Alf E. Jakobsen (A): "Mange eldre kvinnelige arbeidtakere ser nå ut til å bli henvist til ledighetskøen i forbindelse med at tidligere HVPU-institusjoner avvikler.

Vil sosialministeren ta initiativ for at en fra statens side kan bidra til at disse kvinnene får en verdig avslutning på et langt yrkesaktivt liv?"


Les hele debatten