Spørretimespørsmål fra Marie Brenden (A) til sosialministeren

Datert: 24.03.1992
Besvart: 01.04.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Marie Brenden (A)

Spørsmål

Marie Brenden (A): "Omleggingen i eldreomsorgen til mer hjemmebaserte tjenester har i praksis betydd stopp i utbygging av sykehjemsplasser.

Hvordan vurderer sosialministeren behovet for somatiske sykehjem framover?"


Les hele debatten