Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 24.03.1992
Besvart: 01.04.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Vil Regjeringen med det første fremme forslag for Stortinget om å fjerne gjestepasientordningen og dermed åpne grensene mellom fylkes- kommunene når det gjelder sykehusbehandling?"


Les hele debatten