Spørretimespørsmål fra Arne Haukvik (Uavh) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 11.04.1997
Besvart: 16.04.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Arne Haukvik (Uav)

Spørsmål

Arne Haukvik (Uavh): Halvparten av rektorane ved høgskulane i landet forlèt posten sin. Fire av sju avdelingsleiarar ved Høgskolen i Oslo vil ikkje ta attval.

Ser statsråden dette som eit problem, og kva har han tenkt å gjera med det?


Les hele debatten