Spørretimespørsmål fra Kåre Gjønnes (KrF) til kulturministeren

Datert: 19.03.1992
Besvart: 01.04.1992 av kulturminister Åse Kleveland

Kåre Gjønnes (KrF)

Spørsmål

Kåre Gjønnes (KrF): "Under den mediepolitiske debatten i Stortinget 14. februar 1992 uttalte blant annet kulturministeren at Regjeringen ville arbeide aktivt i internasjonal sammenheng for å få skjerpet internasjonale bestemmelser om reklame for alkohol.

Hva vil Regjeringen gjøre for å følge opp dette?"


Les hele debatten