Spørretimespørsmål fra John G. Bernander (H) til bistandsministeren

Datert: 26.03.1992
Besvart: 01.04.1992 av bistandsminister Grete Faremo

John G. Bernander (H)

Spørsmål

John G. Bernander (H): "I noen år er den direkte varebistand fra Norge blitt redusert til fordel for direkte pengestøtte til innkjøp fra bidragsmottaker. Norsk næringsliv har til dels betydelige vansker med å nå frem med sine tilbud overfor bistandsmottaker.

Vil statsråden ta et initiativ for å la NORAD i langt større grad samordne og presentere norske tilbud overfor bistandsmottakende land?"


Les hele debatten