Spørretimespørsmål fra Sigurd Holemark (H) til bistandsministeren

Datert: 26.03.1992
Besvart: 01.04.1992 av bistandsminister Grete Faremo

Sigurd Holemark (H)

Spørsmål

Sigurd Holemark (H): "Elkem Technology A/S har fått avslag på sin søknad om blandet kreditt i forbindelse med leveranse av smelteovnutstyr til Colombia. En realisering av prosjektet vil berøre 150-200 arbeidsplasser i Østfold, som nå har meget høy ledighet. Colombia er ikke et hovedsamarbeidsland, men det gjelder også andre land som har tilgang på blandede kreditter. Sammenlignbare prosjekter har imidlertid fått innvilget søknad om slike kreditter.

Hva er grunnlaget for forskjellsbehandlingen?"


Les hele debatten