Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til utenriksministeren

Datert: 02.04.1992
Besvart: 08.04.1992 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Spørsmål

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp): "Av oppslag i media 2. april 1992 går det fram at Russland vil gjenoppta atomprøvesprengningene på Novaja Semlja til høsten.

Er dette riktig, og hva vil i tilfelle Regjeringen gjøre for å hindre at dette skjer?"


Les hele debatten