Spørretimespørsmål fra Olav Lund (A) til forsvarsministeren

Datert: 26.03.1992
Besvart: 08.04.1992 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Olav Lund (A)

Spørsmål

Olav Lund (A): "Statens innkrevingssentral pålegger Forsvaret å trekke i soldatenes dagpenger for sivile bøter uten at en klar lovmessig hjemmel for slikt påleggstrekk foreligger.

Hva kan forsvarsministeren gjøre for å bringe slike forhold i lovmessig orden?"


Les hele debatten