Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til kommunalministeren

Datert: 02.04.1992
Besvart på vegne av: Kommunalministeren
Besvart: 08.04.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Spørsmål

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp): "Nærings- og sysselsettingsstyret i Hedmark har med utgangspunkt i etableringsloven avslått søknad om tilbygg til Maxi Eiendom A/S i Hamar.

Hvilke retningslinjer for bruk av etableringsloven har departementet fulgt ved overprøving av dette vedtaket, og mener departementet at etable- ringsloven i framtida skal brukes som styringsredskap for fylkene?"

* (Besvart av samferdselsministeren som settestatsråd, oppnevnt av Regjeringen. Kommunalministeren er inhabil i angjeldende sak.)


Les hele debatten