Spørretimespørsmål fra Per Eggum Mauseth (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 02.04.1992
Besvart: 08.04.1992 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Per Eggum Mauseth (SV)

Spørsmål

Per Eggum Mauseth (SV): "Staten skal bygge over 53 000 m2 nybygg med nytt regjeringskvartal og nytt tinghus mellom Akersgata og Hambros plass i Oslo sentrum. Kvartalene vil medføre over 500 løpemeter med nye fasader uten at det er lagt vekt på å innpasse publikumsrettede aktiviteter i gateplan.

Vil statsråden foreta seg noe for å endre planene, slik at byggene kan tilføre bymiljøet mer liv?"


Les hele debatten