Spørretimespørsmål fra Aud Gaundal (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 03.04.1992
Besvart: 08.04.1992 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): "Mange bedrifter bruker en ordning ved innskrenkninger som kalles gave- pensjon: Et beløp på for eksempel kr 20 000 pr. år fra bedriften, frivillig oppsigelse og utbetaling av sluttvederlag.

Hva vil statsråden gjøre for å synliggjøre hvor stort omfang dette har, altså at arbeidsledighetstrygd er en skjult pensjon for mennesker over 62 år?"


Les hele debatten